HOME | CONTACT US | SITE MAP
 
   
线上留言
首页 / 联系我们 / 线上留言
 
 
  联系方式
线上留言
  加入我们
 
* 姓名:   * 性别:   男士 女士
所在行业:   所在机构:  
工作单位:   职位:  
* 反馈内容:  
通讯地址:   邮编:  
联系电话:   传真:  
* 电子邮箱:  
* 验证码:  
注:* 必填项
天意达总部运营中心:
苏州工业园区天意达新材料科技有限公司
地址:江苏省苏州工业园区苏州大道西9号苏州国际财富广场1撞2205室
电话:+86 512 65650088 传真:+86 512 65650099
天意达生产基地:
常熟天意达高分子材料有限公司
地址:江苏省苏州市常熟市常熟新材料产业园吉虞路1号
电话:+86 512 67160880 传真:+86 512 65650099
加入我们 | 联系我们 | 网站地图 | 使用条款
© 2011 苏州工业园区天意达新材料科技有限公司 苏ICP备19041019号-1